Masz pytania? Skontaktuj się z najbliższym dilerem, kliknij tutaj.


4 zagadnienia dotyczące drewna opałowego, które należy znać


Drewno opałowe to towar handlowy oraz paliwo odnawialne, łatwe w korzystaniu i przyjazne dla środowiska.

To, jaki ma się stosunek do drewna opałowego, wynika z faktu, że stanowi ono niewiarygodny zasób oraz źródło zadowolenia, a także pozwala na uzyskanie samowystarczalności.

Firma Kellfri sprzedaje produkty do drewna opałowego już od ponad 50 lat. Zebraliśmy informacje na temat tych aktualnych tematów od użytkowników drewna opałowego, a także opinie innych ekspertów i nasze własne doświadczenia.

Poradnik zawiera następujące części:
1. Różne gatunki drewna reprezentują różną zawartość energetyczną
2. To, co wszyscy powinni wiedzieć na temat drewna
3. Właściwa pora roku oraz odpowiednia maszyna do cięcia i łupania drewna
4. Prawidłowa wilgotność zrębków


1. Różne gatunki drewna reprezentują różną zawartość energetyczną

Różne gatunki drewna zawierają różną zawartość energii. W uproszczeniu można powiedzieć, że im drewno jest cięższe, tym większą ma zawartość energii.

Proste porównanie wskazuje, ile trzeba spalić drewna opałowego liczonego w metrach sześciennych, aby zastąpić jeden metr sześcienny oleju opałowego.

Świerk 6,0 – 6,5 m³
Sosna 5,8 – 6,5 m³
Brzoza 4,8 – 5,2 m³

Bardziej dokładnym wskaźnikiem jest liczba kWh/m³ przy wilgotności drewna wynoszącej 20%.

Sosna 2360 kWh
Świerk 2320 kWh
Brzoza 2820 kWh
Dąb 3600 kWh
Osika 2190 kWh
Świerk uschnięty 2230 kWh

Jednakże zawartość energii w drewnie jest niestabilna. Dotyczy to przygotowania drewna w prawidłowy sposób, aby pozostało w nim możliwie dużo energii. Za pomocą tego poradnika chcemy pomóc użytkownikom drewna, aby mogli je przygotować w możliwie jak najbardziej prawidłowy sposób. Zbyt długi okres zalegania papierówki powoduje, że ilość energii szybko ulega redukcji m.in. z powodu występowania zgnilizny składowej oraz innych procesów rozkładu włókna. Drewno po prostu zaczyna całkowicie butwieć.

Z uwagi na większą zawartość ligniny oraz innych zanieczyszczeń o znaczeniu energetycznym, gałęzie oraz igły zawierają większą ilość energii. Odpady te nadają się na zrębki.


2. To, co wszyscy powinni wiedzieć na temat papierówki

Drewno najlepiej jest ścinać zimą, ponieważ zawiera najmniejszą ilość wilgoci. Różnica pomiędzy okresem wiosennym może być duża, ponieważ wówczas w pniach drzew zaczynają krążyć soki.

Papierówkę należy układać na podkładach, tak aby uniknąć kontaktu z glebą. Papierówka schnie nawet wtedy, gdy nie jest jeszcze połupana. Jeżeli drewno ma być przeładowywane ręcznie, wówczas praktycznie jest je pociąć na krótsze odcinki, łatwiejsze w manipulowaniu.

Jeżeli drewno opałowe ma być spalane w kotle, wówczas jego gatunek nie odgrywa większej roli. Jeżeli natomiast drewno to jest przeznaczone do kominków, wówczas najlepsza jest brzoza.

Drewno iglaste dobrze się pali z uwagi na to, że zawiera żywicę o dużej zawartości energii. Żywica znajduje się powszechnie w drewnie drzew iglastych i zbiera się w postaci tzw. pęcherzy żywicznych, niewielkich szczelin wypełnionych żywicą. Po podgrzaniu dochodzi do niewielkich eksplozji, którym towarzyszy wyrzut rozżarzonych cząstek oraz sadzy z paleniska, a w konsekwencji powstaje ryzyko pożaru.

Należy również pamiętać o tym, aby nigdy nie spalać drewna jarzębinowego, ponieważ dom opuści jego duch opiekuńczy! Jeżeli wierzyć w stare opowieści...


3. Właściwa pora roku oraz odpowiednia maszyna do cięcia i łupania drewna

Najlepsza pora roku do łupania drewna to wiosna. Na wiosnę drewno szybko schnie, ponieważ powietrze jest przeważnie bardziej suche – w porze letniej powietrze jest wilgotne i drewno schnie wolniej. Optymalne jest ścinanie i łupanie drewna z przeznaczeniem na sezon grzewczy w następnym roku, ponieważ drewno opałowe może nie zdążyć odpowiednio wyschnąć do jesieni. Planowanie długoterminowe jest sprawą kluczową w przypadku postępowania z drewnem.

Istnieje wiele rozwiązań przeznaczonych do cięcia i łupania, począwszy od piły ramowej i siekiery, skończywszy na kombajnie do drewna ze stołem podajnikowym i transporterami. Kombajn do drewna przycina i łupie duże ilości drewna w krótkim czasie.

Proces roboczy obejmuje czynności cięcia i łupania. Jeżeli drewno jest cięte za pomocą piły łańcuchowej, obowiązują wówczas takie same zasady bezpieczeństwa jak podczas pracy w lesie, a także podobne środki ochrony indywidualnej oraz poziom umiejętności! Obrażenia mogą być takie same niezależnie od tego, czy powstają przy stosie drewna czy w lesie. Dlatego też piłą łańcuchową nigdy nie wolno pracować w pojedynkę.

Po pocięciu drewna na odcinki nadchodzi pora, aby je połupać. Do wyboru są elektrohydrauliczne łuparki o różnych wielkościach lub przeznaczone do cięższych zadań łuparki hydrauliczne z napędem ciągnika rolniczego. Łuparki elektrohydrauliczne są poręczne i łatwe do przemieszczania. Nie wymagają ciągnika rolniczego, jakkolwiek niezbędne jest gniazdo elektryczne 16 A. Modele z napędem ciągnika rolniczego są z reguły potężniejsze i radzą sobie z odcinkami pni o długości do jednego metra. Ponadto łatwo z nimi dojechać do sągów drewna.

Zaletą drewna o długości jednego metra jest łatwość formowania stosów. Ponadto łatwo taki stos przykryć na wypadek opadów, jeżeli drewno składowane jest na zewnątrz. Dobrze jest połupać składowane metrowe drewno opałowe, aby rok później raz jeszcze je pociąć i połupać na mniejsze szczapy tuż przed przystąpieniem do zużywania. Należy pamiętać o podłożeniu podkładów pod stosy, tak aby uniknąć kontaktu drewna z glebą.

Drewno połupane najpraktyczniej jest przechowywać w workach na paletach. Palety chronią wówczas drewno przed wilgocią gleby, a siatkowa struktura worka dobrze przepuszcza powietrze. Jako środek pomocniczy można wykorzystać statyw ustawiony przy palecie. W ten sposób łatwo napełnić worek, który zwisa ze statywu. Jeszcze lepiej poświęcić nieco czasu na ułożenie drewna w workach. W ten sposób w worku mieści się 15–20% drewna więcej, a sam worek stoi stabilniej.

Dostępne są również małe worki o pojemności 60 litrów, przeznaczone głównie do komercyjnej sprzedaży drewna kominkowego. Worki te w łatwy sposób napełnia się za pomocą przeznaczonego specjalnie do tego celu urządzenia napełniającego. Koryto z blachy napełnia się odpowiednią ilością drewna i następnie przechyla się je w kierunku worka.

Worek typu big bag, o pojemności 1,5 m³, wyposażony w ucha do podnoszenia, napełnia się bezpośrednio za pomocą transportera. Ucha ułatwiają przemieszczanie za pomocą ciągnika rolniczego i podobnego sprzętu, przez co manipulowanie staje się przemyślane i łatwe.

Maszyna do drewna opałowego jest urządzeniem, które za pomocą potężnego tłoka hydraulicznego w tym samym momencie rozłupuje drewno i tnie je na odpowiednią długość. Jeżeli drewno ma niewielką średnicę, wówczas można ciąć kilka pni jednocześnie.

Następnie przechodzimy do kombajnu do drewna, który wyposażony jest w stół podajnikowy (stół odbierający). Urządzenie to ma bardzo dużą wydajność i nadaje się do realizacji kontraktów oraz obróbki drewna opałowego, przeznaczonego do sprzedaży na dużą skalę. Maszyna dokonuje obróbki drewna sekwencyjnie: podaje pnie, tnie na odcinki, łupie i przetransportowuje połupane drewno do worka, na stertę lub do wózka.

Reasumując, należy ocenić, jakie są potrzeby i jakiej inwestycji chce się dokonać. Nie brakuje sprzętu odpowiedniego do różnych potrzeb i we wszystkich kombinacjach.

Ważne jest, aby uważnie stosować się do wskazówek producenta w zakresie obsługi oraz konserwacji. Niewłaściwe użytkowanie maszyn w warunkach korzystania ze zużytych lub uszkodzonych urządzeń zabezpieczających i ochronnych powoduje, że mogą stać się one niebezpieczne. Należy zachować ostrożność!


4. Prawidłowa wilgotność zrębków

Spalanie zrębków jest alternatywą dla drewna opałowego, lecz efektywne wykorzystanie energii wymaga innego sprzętu. Ogólnie można powiedzieć, że zrębki w mniejszych instalacjach mogą mieć maks. zawartość wilgoci 15–20%. Wielkość zrębków musi być równomierna i nie może przekraczać 50 mm. Zapobiega to zakłóceniom eksploatacji kotła.

Aby uzyskać prawidłową wilgotność, najlepiej byłoby, aby drewno przed rozdrobnieniem odpowiednio przesuszyć. Rozwiązaniem alternatywnym jest suszenie zrębków strumieniem zimnego powietrza. Zbyt wysoka wilgotność zrębków nie tylko obniża wartość opałową, lecz także powoduje zagrożenie, że w magazynie zrębków rozwinie się pleśń, a powstający w związku z tym pył może wywołać poważne choroby (tzw. chorobę palaczy zrębków).

Konieczny jest rębak o odpowiedniej wydajności. Bardzo ważne są również możliwości instalacyjne, łamacz gałęzi w celu uniknięcia zbyt długich odcinków oraz łatwość serwisowania w celu szybkiej wymiany lub ostrzenia noży.

Dostępne są rębaki o różnych wielkościach, które są odpowiednie do wszystkich średnic i wielkości obrabianego drewna. Najczęściej zawierają one także głęboki lej podający, który zwiększa bezpieczeństwo i stopień wykorzystania. Ważne jest uzyskanie równomiernego rozprowadzenia zrębków, w tym celu należy mieć możliwość regulacji kąta rozrzutu rębaka. W celu podwyższenia parametrów roboczych oraz uzyskania wyższej elastyczności pracy wśród ważnych funkcji rębaka jest także możliwość regulacji prędkości podawania oraz funkcja zmiany kierunku obrotu rolek podających.