Instrukcja obsługi Kellfri

Kellfri jest odpowiedzialna za oznakowanie CE

Wszystkie produkty Kellfri posiadają oznaczenie CE. Ważna jest nie sama etykieta, ale sposób wykonania produktu. Rezultatem tego są rozbudowane instrukcje obsługi.

 

 Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

 

Postępując zgodnie z instrukcją obsługi produktu i kierując się myśleniem o bezpieczeństwie, zyskasz ogromne korzyści i bezpieczne użytkowanie produktu Kellfri przez wiele lat.