Aktualne produkty


Chroń swoje zwierzęta zimą i latem

Zwierzęta przebywające zimą ponad 16 godzin na dworze powinny mieć dostęp do części wypoczynkowej z dacham i trzema zadaszonymi bokami. Zaleca się, aby otwarta strona była skierowana na południe. Dzięki ochronie przed wiatrem Kellfri zwierzęta mają suche i czyste miejsce do położenia się.

Kompletna osłona przeciwwiatrowa z podporami łukowymi, która może służyć jako schronienie dla koni i bydła na pastwisku lub jako namiot magazynowy.

Latem osłania zwierzęta przed insektami i słońcem, a zimą przed wiatrem i opadam.

Przeczytaj więcej!

Chroń swoje zwierzęta zimą i latem

Zwierzęta przebywające zimą ponad 16 godzin na dworze powinny mieć dostęp do części wypoczynkowej z dacham i trzema zadaszonymi bokami. Zaleca się, aby otwarta strona była skierowana na południe. Dzięki ochronie przed wiatrem Kellfri zwierzęta mają suche i czyste miejsce do położenia się.

Przeczytaj więcej!


Ogranicz straty paszy